W czym może Państwu pomóc adwokat Lublin rozwód?
Adwokat Lublin rozwód może reprezentować każdego z Państwa w sprawie rozwodowej bez względu na to, z czyjej inicjatywy zostało wszczęte postępowanie przed Sądem. Oznacza to, że Kancelaria może poprowadzić kompleksowo postępowanie rozwodowe, od momentu przygotowania i złożenia pozwu rozwodowego do właściwego Sądu, uzasadnienia stanowiska w zakresie sposobu rozwiązania związku małżeńskiego, wyjaśnienia jakie czynności mają Państwo podjąć celem stwierdzenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, pomocy w zakresie zebrania, przygotowania oraz zabezpieczenia materiału dowodowego niezbędnego do wykazania roszczeń nie tylko dotyczących rozpadu pożycia małżeńskiego ale również innych żądań zawartych w pozwie rozwodowym, w tym m.in. dotyczących przyznania, ograniczenia, pozbawienia władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, w zakresie ustalenia miejsca pobytu dziecka, uregulowania kontaktów oraz ustalenia obowiązku alimentacyjnego. Czy adwokat Lublin rozwód może pomóc w postępowaniu mediacyjnym? Postępowanie mediacyjne jest możliwe w każdej sprawie rozwodowej, pod warunkiem, że obydwoje małżonkowie są w tej kwestii zgodni i wyrażają wolę przeprowadzenia takiego sposobu rozwiązania małżeńskiego sporu. W takiej sytuacji, adwokat Lublin rozwód pomaga w uzgodnieniu warunków ugody związanych m.in. z winą rozpadu małżeństwa, podziału majątku, zasadami opieki nad dziećmi, czy poczynienia ustaleń w zakresie wysokości świadczeń alimentacyjnych.