obsługa spółek
Z punktu widzenia prawa, spółki podlegają nieco innym przepisom niż jednoosobowe działalności gospodarcze. Obsługa prawna spółek to nieocenione wsparcie dla przedsiębiorców, biznesmenów, czy inwestorów. Odwiedź więc moją kancelarię w mieście Lublin, zadzwoń lub napisz. Ustalimy szczegóły współpracy i zagwarantuję Ci ochronę prawną Twojego biznesu. Ty natomiast skoncentrujesz się na rozwoju działalności i prowadzeniu interesów.Obsługa prawna spółek z zakresu prawa handlowego, pracy i gospodarczego dotyczy spółek:

 • cywilnych,
 • jawnych,
 • partnerskich,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnych.

Niezależnie od wybranej formy prawnej, pomogę Ci zażegnać problemy lub zagrożenia. Dokładnie przeanalizuje zebrane informacje i będę trzymać rękę na pulsie, koordynując realizację założeń spółki.

Co mogę zrobić dla Twojego biznesu? Obsługa prawna spółek obejmuje m.in.:
 • weryfikację dokumentów (np. umów, zamówień, regulaminów, pism, wniosków, czy pozwów),
 • przygotowanie ww. dokumentacji na potrzeby klienta,
 • merytoryczne i techniczne wsparcie przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności i rejestracji spółki,
 • podział, fuzje i przekształcanie spółek,
 • kompletowanie dowodów w przypadku spraw sądowych lub administracyjnych,
 • reprezentowanie w sporach między wspólnikami lub dotyczących upadłości,
 • reprezentowanie w sprawach sądowych lub przed pozostałymi organami państwowymi,
 • ochronę danych spółki, klientów i pracowników,
 • kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa pracy,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Są to oczywiście jedynie przykłady oferowanych możliwości. Z moich doświadczeń wynika, że każda współpraca jest inna i wymaga spersonalizowanego podejścia. Zapoznam się z potrzebami Twojej spółki i dostosuje do niej odpowiednie działania.

Jakie korzyści płyną z regularnej współpracy z prawnikiem? Dobry adwokat zapewnia:
 • Ograniczenie ryzyka prawnego i podatkowego wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ochronę interesów spółki na rzecz postępowań sądowych i egzekucyjnych.
 • Optymalizację kosztów działalności gospodarczej (w tym kosztów związanych z podatkami).
 • Wsparcie podczas rozwiązywania problemów prawnych i podatkowych, które wynikają z prowadzonej działalności biznesowej (spowodowane m.in. przez niewypłacalność kontrahentów, utratę płynności finansowej lub kontrole podatkowe).

Jak widać, stała obsługa prawna spółek jest niezwykle przydatna. Odwiedź kancelarię w Lublinie przy ul. Lipowej 18/71, napisz lub zadzwoń celem omówienia oczekiwań. Twój adwokat Monika Ławecka.