Dlaczego warto wybrać kancelarię adw. Moniki Ławeckiej w kategorii adwokat Lublin rozwód?
Spory rodzinne należą do kategorii spraw wyjątkowych, bowiem ich wynik ma doniosły wpływ i bezpośrednie przełożenie na przyszłe życie Klientów. W tego rodzaju sprawach wiele zależy od doświadczenia i szczególnej wrażliwości pełnomocnika. W mojej ocenie tylko takie podejście daje gwarancję poprowadzenia sprawy rodzinnej profesjonalnie i z wysoce właściwym zaangażowaniem. Od wielu lat pomagam Klientom kancelarii regulować kwestie prawne związane z rozwodem, w tym w szczególności w zakresie sposobu rozwiązania związku małżeńskiego, uregulowania w postępowaniu rozwodowym spraw dotyczących opieki nad dziećmi, ustalenia kontaktów z małoletnimi dziećmi a jednym z rodziców, alimentów oraz innych spraw, których unormowanie jest możliwe przed sądem rozwodowym chociażby w sprawach związanych z podziałem majątku. Każde z postępowań rozwodowych jest odmienne i wymaga indywidualnego podejścia do problemu, zwłaszcza, co jest istotne a coraz rzadziej spotykane - empatii. Jestem świadoma emocji, które towarzyszą rozstrzyganiu spraw rozwodowych – rozumiem je, szanuję i staram się wesprzeć na każdym etapie sprawy rozwodowej. Rozwiązywanie problemów w sporach rodzinnych jest szczególnie bliskie mojej praktyce zawodowej, jest poparte długoletnim doświadczeniem w tej tematyce. Na co dzień współpracuję z psychologami rodzinnymi, wspieram się ich wiedzą i doświadczeniem, gdy wymaga tego konkretna sprawa, współpracuję również z Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej „Bona Fides”.